buteo-white
xtrasuite-logo

TOIMINNANOHJAUKSEN
LISÄTOIMINTOPALVELUT

XtraSuite | Moduulit | Ideointi | Toteutus

Tuntuuko, että TOIMINNANOHJAUS ei taivu kaikkeen?

ERP ohjausjärjestelmä

Olette jo varmaankin hankkineet yrityksenne sisäistä ohjausta hyvin palvelevan toiminnanohjausjärjestelmän.

 • Mutta tuntuuko silti siltä, että jotain kuitenkin puuttuu?
 • Tarvitsisitteko paremmat asiakas ja/tai toimittaja rajapinnat?
 • Pitäisikö teidän pystyä palvelemaan asiakkaita paremmin verkossa?
 • Pitäisikö hinnoittelua pystyä parantamaan ja/tai nopeuttamaan?
 • Pitäisikö tuotekonfiguraattorin pystyä parempaan?
 • Tarvitaanko tukipalveluja myyntihenkilöille?


On aika harvinaista, että mikään ERP pystyisi sellaisenaan täyttämään teidän kaikki yksilölliset tarpeet.

ERP API rajapinta

Jokaisessa vähänkään merkittävässä ohjausjärjestelmässä on kuitenkin tänä päivänä jo nyt hyvä API rajapinta, joka tukee erilaisia kolmannen osapuolen tarjoamia ratkaisuja.

API rajapinnan kautta ohjausjärjestelmän tietoja voidaan lukea ja päivittää järjestelmän ulkopuolisesta ohjelmasta.

Kuten esimerkiksi:

 • Nimikerekisterit
 • Asiakasrekisterit
 • Toimittajarekisterit
 • Hinnastot
 • Tarjoukset
 • Tilaukset
 • Toimitukset
 • Varastosaldot

XtraSuite lisätoiminnot

XtraSuite ERP lisätoimintopalvelu on tehty helpottamaan räätälöitävien lisätoimintojen toteuttamista XtraSuite moduuleina juuri teidän tarpesiin.

XtraSuite ei ole pelkästään integraatiopalvelu, vaan itsenäinen pilvipalvelu, joka keskustelee API rajapinnan kautta teidän ERP järjestelmän kanssa. XtraSuite sovelluksella on oma sisäinen tietokanta, jota voidaan hyödyntää, kun ERP tietokanta ei tarjoa kaikkien teidän tarvitsemien tietojen varastointia. Esimerkiksi tuotekonfiguraattorinne tarvitsemia konfigurointi parametreja.

Toimintaperiaate on seuraavanlainen:

 • Teille toteutetaan teidän tarpeita vastaava itsenäinen moduli.
 • Moduli keskustelee XtraSuiten kanssa XtraSuiten API rajapinnan yli.
 • XtraSuite keskustelee ERP järjestelmän kanssa ERP API rajapinnan yli.
 • Moduli ja XtraSuite muodostavat keskenään räätälöidyn sovelluksen, jolla saadaan käyttöönne uusia ominaisuuksia ERP järjestelmänne hyödyntämiseen.
 • XtraSuite ja ERP API muodostavat standardoidun sovelluksen tietojen hakuun, luontiin ja ylläpitämiseen ERP järjestelmänne eri rekistereihin.

KONFIGURAATTORISTA VERKKOKAUPPAAN

Buteon XtraSuiten toteutusmalli antaa mahdollisuuden toteuttaa moduuleita hyvin erilaisiin räätälöintitarpeisiinne täysin käytössä olevaan ERP toiminnanohjausjätelmään koskematta ja käyttöätapaanne muuttamatta.

Koska räätälöity moduuli on aina täysin teidän tarpeisiin toteutettu, tavoitteltaan samanlaisetkin moduulit voivat erota hyvin paljon verrattuna kilpaileviin yrityksiin.

Juuri tarpeisiinne kehitetty moduuli voi antaa teille selvän kilpailuedun kilpailijoihinne verrattuna. Esimerkiksi tuotekonfiguraattoreilla tai hinnoitelutyökaluilla voitte tietotaitoanne hyödyntämällä saada merkittävää etua esimerkiksi tarjouskilpailuissa.

Etenemme palvelumuotoilun tuplatimanttimallilla​

Tuplatimanttimallissa kerätään ensin ideoita, sitten hiotaan niitä ja lopuksi valitaan paras vaihtoehto. Sama prosessi toistetaan kahdesti: ensimmäisellä kerralla määritellään ongelma ja toisella luodaan ratkaisu.

Näin voimme yhteistyöllä välttää sen yleisen virheen, että alamme kehittämään ratkaisua ilman yhteistä näkemystä tarpeesta ja kokonaiskuvasta.

Soveltamalla työhön oikeita menetelmiä pystymme yhdessä toteuttamaan teille onnistuneita palveluja.

TOTEUTUS KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

Kun päästään toteutusvaiheeseen, ketteryys on valttia. Projektinhallinnassa hyödynnämme ketterää Scrum viitekehystä.

Scrumissa käytetämme ennaltasovittuja tapahtumia luomaan säännöllisyyttä ja minimoimaan muiden kuin Scrum-­palavereiden tarve. Scrumin tapahtumat ovat aikarajattuja eli jokaisella niistä on maksimipituus.

Scrumissa lisäarvo muodostuu usein ja säännöllisesti teille toimitettavasta, toimivasta ohjelmistosta. Kesken toteutuksen prioriteettinne saavat muuttua, mutta Scrumin sprinttimalli tuo projektiin juuri sitä joustavuutta, mitä lyhyen aikavälin tarpeidenne muuttuminen vaatii.